Viser antall sider

Eirik Blodøks

– og kongsgården på Lilland

Sagnet forteller at Eirik Blodøks hadde en av kongsgårdene sine her på Lilland, og det finnes fortsatt spor fra vikingetiden her på gården. Les mer om dette og Eiriks begivenhetsrike liv fra fødsel til død.


Ryfylkevegen 2010, 4120 Tau
Tlf: 45 00 24 72.
E-post: gfs@lilland.no